cover

牛年牛市暴富书单(九重猫)六大类书单电子资源(附带下载地址)

A
我是先圣,还请多多指教
疫情退散,注意防护!


前言:

这勉强来说算不上原创。


最近两天九重猫推荐的书单,的确超级给力。


但很多小伙伴像我一样。不知道怎么办,去哪里阅读这些电子资源呢?


我今天下午找了一下,然后到七点钟还没有找齐……


所以就拖了一下。详情可以看一下他这两篇文章。我觉得大家可以找自己喜欢的读一下。


先试着读电子版,然后喜欢的话就去买一本实体书再来细细品读。


以下部分是为了帮助大家更好的找到相对应的内容。


牛年,牛市,推荐最牛暴富书单(一)
PS:以下所有内容均自网络收集整理。如有侵权,请联系删除。


在文章的末尾会放出我自己整理的全部电子书打包链接。


现在还没有上传完,等一下上传完了再放出来。


(以下截图引自上面两篇九重猫文章)


市场篇

 

《就业、利息、货币通论》.PDF (凯恩斯)

http://www.j9p.com/down/520443.html

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/19817b7f2f96e86ee00455d3f7d1f81f.png
职业期货交易者.PDF

http://pan.baidu.com/s/1nvnoDtB 密码:4g56


https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/a37a10682e6e5178b245b083fb11188a.png


 

日本蜡烛图技术(PDF完整版)

https://wenku.baidu.com/view/8c6249f155270722182ef74b.html

 
https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/b383a1e697d1930e7184d9e077ac5fe4.png


投机篇

 

《金融炼金术》PDF

http://www.downyi.com/downinfo/78298.html

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/06bf696d056587d71580c055ca08d720.png《索罗斯传》pdf

http://ds.addsxz.com/1449slsz.pdf?attname=

 


https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/d1412be03cd94e020337ccb629953669.png

 


《一个农民的亿万传奇》

https://pan.baidu.com/s/1bozs4n9

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/b53b29a911d537936539bbbeb90a1913.png《十年一梦》

https://pan.baidu.com/s/1kT6G41T

 


https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/4e5ebaf816d6dadfb2486b6d68c4fc3a.png《股票作手回忆录》

https://pan.baidu.com/s/1sjkANCx

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/f62606014f624cc1f7b732bb3c577c4c.png投资篇

 

《战胜一切市场的人》

http://ds.addsxz.com/2062zsyqscdr.pdf?attname=

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/92cd1f20a2e0d30820a373bc5ed3e25d.png《黄金屋》

https://www.cfchi.com/book/jingji/6525.html

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/061ad863181f8e8473781256b5792653.png


《原则》

https://cloud.189.cn/t/vAvYfuzQZfym

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/711d5e730fa896a33aa2bd7207589482.png《非理性繁荣》

https://474b.com/file/15169360-371322685

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/46c7ebd71a450859ca4b2bb5f78fba82.png


《叙事经济学》

http://download.77ebooks.com/dir/23784492-39394453-d04a0d

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/3046d8c012e189ea4a53a3309da005c2.png


 

《思考快与慢》

https://pan.baidu.com/s/1jGH1v2A

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/31ea2abb4f748b881890d3a370cd6386.png《错误的行为》

https://cloud.189.cn/t/VZnEbaeaYVv2

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/09f418d6a6f7810c8da653569d12942b.png


《投资最重要的事》

http://ds.addsxz.com/454tzzzyds.pdf?attname=

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/eb2656cd84a0cf572e53f5febabfd151.png《经济指标解读》

https://pan.baidu.com/s/1mgzF8hi

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/95d6ddbd7c9c61bde07c9531e3ea3a59.png


《逃不开的经济周期》

http://ds.addsxz.com/1727tbkdjjzq.pdf?attname=

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/7f9aa46aab6c8bc18d9d3aaa1f46e001.png


《两次全球大危机的比较》

https://pan.baidu.com/s/159tr

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/8ec237e579906c4f6c94cc9db89f5002.png


《这次不一样:800年金融危机史》

https://pan.baidu.com/s/1qW1IjXq

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/c0283096135e45f2e1569320dc595e67.png


 

《证券分析》

https://474b.com/file/15169360-373041622

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/97bd3148aa600d1abb5c73b190feb48b.png

 

区块链篇

 

 

区块链启示录:中本聪文集

https://sn9.us/file/17192461-413197149

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/85a969a49bedda9e862e693895963e55.png


 

《区块链:定义未来金融的与经济新格局》

https://pan.baidu.com/share/init?surl=DTUrXgZ_MhavxdqfQDbROA 提取码:9yob

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/8291c372996b6aa4e7d8070cf0f98a35.png

 《Ripple从入门到精通》(暂时没有找到下载地址)

http://www.360doc.com/content/18/0211/12/36521502_729329341.shtml

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/24ec0844cb922ea8a5f3fbe1961e193e.png


 

 

《数字黄金》

http://ds.addsxz.com/1171szhj.pdf?attname=

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/29157994412e94310af5bd0a166f66a7.png


 

《韭菜的自我修养》

https://pan.baidu.com/s/1h2x8_LvgS8eY0II93x9_QQ#list/path=%2F

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/5a6389aac4c70e06a1d08d3ad6fe0275.png
货币篇

 

《就业、利息、货币通论》.PDF (凯恩斯)

http://www.j9p.com/down/520443.html

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/3075d726840735116d5b1de401d63c57.png


 

《利率史》

https://pan.baidu.com/s/1c1NmWfu

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/7069ec570b0d1992be41a705cf06b689.png


 

《和约的经济后果》

https://pan.baidu.com/s/107cG7

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/39d6ee65912f605c06daa520139fdd8e.png


 

《汇率的本质》

http://www.fast8.com/view/8269.html

 

 


https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/b95429d1499e68565844233771058618.png《数学规划与经济分析》(暂未电子资源)

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/984b9ed2efbc331959d853cadfb85ce6.png


 

《黄金简史》

https://pan.baidu.com/s/1mgKPwdM

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/c5efbaf549ccac95e1bcd30e4b2d7c3f.png

 

 

白银资本:重视经济全球化中的东方

https://pan.baidu.com/s/1sj2Xsol

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/27691c5b738bf238e5dffe167fef1c1b.png 

《动荡的世界:风险,人性与未来的前景

https://t00y.com/file/19794310-372397453

 

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/5fa84f271edda92b24515e159b15d6e4.png
 

《中央帝国的财政密码》

https://cloud.189.cn/t/ymYfqiJJj6Fv

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/67a48df4f3742fc3b057784e371d3f27.png


 

《美国货币史》

https://pan.baidu.com/share/link?shareid=1838912552&uk=524294157&fid=70654438827029

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/fcc7f0ca7fc92df3787207993cd03c10.png 战争国际博弈《伯罗奔尼撒战争》

https://pan.baidu.com/s/1qWBYTcw

 

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/c3c16d2b9cfebcc9364a2b0acff17e71.png


 

《李光耀观天下》

http://ds.addsxz.com/3443lgygtx.pdf?attname=

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/b53b1c86862fdfe9b7f5d4f767af8fb2.png


 

《历史的教训》

https://474b.com/file/15169360-371430232

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/78e65cfad5253c68c508e0dc8aeea391.png


 

《美国政治:激荡于理想和现实之间》

https://590m.com/file/20166961-453722214

 

 


https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/9b5ce8774ae33be4d6826fe045e907e7.png

 


《基辛格:大国博弈的背后》

https://n459.com/file/1704756-239913896

 

 


 

《基辛格:理想主义者》

http://ds.addsxz.com/720jxglxzyz.pdf?attname=

 

 https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/759065489608c1668a4cbd8c501b4b42.png 

《大国政治的悲剧》

https://pan.baidu.com/s/11tNii

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/0f044f153fe469e7b783710d4e400341.png

 


 

《论中国》

https://cloud.189.cn/t/aaMvUfMJvEby

 

 

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/8032e9e7f4c1845ff90511bd4d63414c.png


 

《牛顿传》(不知道是不是这一本)

https://pan.baidu.com/share/link?shareid=208419731&uk=2919959048&fid=1422921478
https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/bb391ea8658bcaf79094dfa8f294c230.png


全部电子书打包下载地址:(作者努力上传中)


天翼云:https://cloud.189.cn/t/7ZRri2n6RZze


百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1Mk9w28l2TT05i-50HS14XQ 

提取码:bihu

IPFS(哈希)QmeUnCsQJRg3XmBsPW6ggNBNvyweWpc9fhPYN2fW6NFduU


以下网关读取文件:

https://gateway.pinata.cloud/ipfs/QmeUnCsQJRg3XmBsPW6ggNBNvyweWpc9fhPYN2fW6NFduU

https://ipfs.mttk.net/ipfs/QmeUnCsQJRg3XmBsPW6ggNBNvyweWpc9fhPYN2fW6NFduU

https://10.via0.com/ipfs/QmeUnCsQJRg3XmBsPW6ggNBNvyweWpc9fhPYN2fW6NFduU

https://ninetailed.ninja/ipfs/QmeUnCsQJRg3XmBsPW6ggNBNvyweWpc9fhPYN2fW6NFduU

https://ipfs.best-practice.se/ipfs/QmeUnCsQJRg3XmBsPW6ggNBNvyweWpc9fhPYN2fW6NFduU

https://ipfs.io/ipfs/QmeUnCsQJRg3XmBsPW6ggNBNvyweWpc9fhPYN2fW6NFduU


结束语:

只赚认知范围内的钱。

如果认知不够,那就努力去学习。
广告1:

粉笔矿池!币乎最大的散人矿池!面朝大海,春暖花开!

https://ssimg.frontenduse.top/image/2021/02/13/31f13c6d877456f2293d7ec3fe57bb94.png


详情可加wx入群获取.

PS:现在开有4个群:价值讨论群,定投信仰群,合约交流群,零撸广告群(除本群外请勿发广告)

作者 ID :先圣

微信:bihu-xs

邮箱:btcabc@163.com

版权:转载署名即可。


来源链接:https://bihu.com/article/1062672971

This article was posted on 瞬matataki, This article uses Knowledge Sharing 署名 4.0 protocol Please follow the agreement to reprint

Disclaimer: This article was uploaded and published by the user "币乎先圣", and the content is the author's independent opinion. It does not represent the position of 瞬Matataki and does not constitute investment advice. Please be cautious.

Loading...
Current price:
No price
Introduction

Nothing

Already held:

0

If you like, get a Fan ticket~

avatar
0/500
Comment0 Reward0